Partners


Nijmegen

Als we kijken naar de doelstellingen van de SSNM, waarin het bevorderen van contacten en wederzijds begrip een belangrijke plaats innemen, dan mag duidelijk zijn dat contacten met andere organisaties essentieel zijn voor het werk van de stichting. De doelgroep waar de SSNM zich in Nederland op richt is de Nijmeegse bevolking, wat betekent dat er vele contacten zijn met Nijmeegse organisaties en instanties en hun achterban.

Masaya

De SSNM heeft in de loop der jaren in Masaya vele contacten opgebouwd met zeer uiteenlopende groepen en organisaties, waaronder verschillende scholen, een bejaardencentrum, een vrouwencentrum, een cultureel centrum, een ziekenhuis en de politie. Deze contacten worden voornamelijk onderhouden door de werkgroepen. Een zeer belangrijke partner in Masaya is de NGO Masinfa, ofwel Masaya sin Fronteras (Masaya zonder grenzen).

Nederland

In Nederland hebben rond de 20 steden een band met een stad in Nicaragua. Deze stedenbanden, zowel de gemeentelijke als de particuliere, zijn verenigd in een overkoepelend orgaan. Dit Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) heeft tot doel een brede landelijke overlegstructuur te bieden en bij te dragen aan de professionalisering van alle steden­bandorganisaties en de coördinatie van de activiteiten. Hoewel verschillende stedenbanden wel te kennen hebben gegeven dat een nauwere samenwerking op bepaalde terreinen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van ieders expertise, wenselijk is, moeten we constateren dat structurele samenwerking tussen de Nederlandse steden slechts weinig voorkomt. Voor de verschillende activiteiten die in Nijmegen of in Masaya georganiseerd worden onderhoudt de SSNM ook contacten met andere landelijke organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, zoals de NOVIB, Wilde Ganzen en de World Population Foundation. Voor subsidies en verdubbelingen van ingezamelde gelden deed de SSNM in het verleden regelmatig een beroep op het NCDO en de KPA-regeling (een verdubbelingsregeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Europa

Niet alleen in Nederland zijn stedenbanden met Nicaraguaanse steden ontstaan. Net als veel andere Nicaraguaanse steden, heeft Masaya meerdere stedenbanden. Andere actieve Europese zustersteden van Masaya zijn Dietzenbach (Duitsland), Leicester (Groot Brittannie) en Ottignies (België). Naast samenwerking met Leicester Masaya Link Group, werkt de SSNM al ruim tien jaar samen met Werkhof, een projectorganisatie uit Darmstadt, Duitsland. De samenwerking tussen de Europese zustersteden van Masaya wordt gecoördineerd door de SSNM en Werkhof.