Organisatie


Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de SSNM en de Vereniging Amistad Nijmegen-Masaya bestaat uit de volgende 4 leden: Ron Stevens (voorzitter), Willem van den Heuvel (secretaris), Ton van Vroenhoven (penningmeester) en Henk Slijkhuis (vice-voorzitter).

Stichting stedenband Nijmegen-Masaya is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen beloningen voor de bestuursleden. Bestuursleden krijgen in voorkomende gevallen een onkostenvergoeding op basis van reëel gemaakte kosten bij het uitvoeren van hun taken voor de stichting. De totale omvang van deze vergoedingen is minimaal, en is terug te vinden in de financiële paragrafen van onze jaarverslagen.


Vertegenwoordiging in Masaya

In Masaya werkt de SSNM op projectbasis samen met Martha Gómez Castellón en Werner Schlienz. Zij treden op als vertegenwoordigers van de stichting. Contact opnemen kan via de SSNM.

Vrijwilligers

De SSNM alsmede de Vereniging Amistad Nijmegen-Masaya zijn een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor het werk van de stichting. Sommigen richten zich vooral op het ondersteunen van projecten in Masaya. Anderen leggen meer de nadruk op voorlichting en bewustwordingsacties in Nijmegen. De vrijwilligers zijn grofweg verdeeld in twee werkgroepen: de werkgroep Projecten die zich bezighoudt met het beoordelen van projecten in Masaya en de groep de werkgroep Pers & Publiciteit. Ook is er een groep vrijwilligers die zorgt voor andere werkzaamheden zoals de vertaling van de correspondentie tussen Nijmegen en Masaya, in een stand staan op informatiemarkten en het bijhouden van de website. Zowel de Stichting als de Vereniging neemt verder zo nu en dan mensen aan op projectbasis. Veel taken worden tot slot ook door het bestuur opgenomen.